سالروز تولد رادیو مبارک

ناگهان، آغاز شد و از آن روز، صدا، بی وقفه با تمام اهالی این سرزمین، سخن گفت. از آن روز، «صدا»، میهمان خانه ها شد.

1397/02/04
|
09:49

هنوز تپش قلبم را با ضرباهنگ صدای تو تنظیم می کنم.
صدای تو، بوی موج های پرشور دریا را به اتاق کوچک من سوغات می آورد.
صدای تو، با لهجه مرغ‌های دریایی و آواز گوش ماهی‌های دلتنگ، روحم را تازه می کند.
سالروز تولدت را تبریک می گوییم.
آرزو می کنم که صدایت، همیشه در کوچه های اندوه، قدم بزند و شادی را با عطر گل‌های شمعدانی و بابونه‌ها، نی‌نوازی کند.

دسترسی سریع