صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شبکه جوان رادیو در "لیالی قدر" همراه لحظه‌های عرفانی شماست با ویژه برنامه‌های مناسب این ایام.

برنامه " و خدایی که در این نزدیکی است" از گروه اندیشه و فرهنگ جوان
- 18 رمضان، 4 تیر، ساعت 23 الی 2 بامداد
- 20 رمضان ، 6 تیر، ساعت 23 الی 24
- 23 رمضان، 8 تیر، 23 الی 24
برنامه "بی قراری" از گروه جامعه و جوان
- 21 رمضان، 6 تیر، ساعت 16 الی 17
- برنامه " به ولای او" از گروه اندشه و فرهنگ جوان
- 20 رمضان ساعت 22 الی 23
برنامه " مینای مهتاب " از گروه دانش جوان
- 19 رمضان، 5 تیر، ساعت 23:30 الی 24
- 21 رمضان،7 تیر، ساعت 23:30 الی 24
- 23 رمضان، 9 تیر، ساعت 23:30 الی24
برنامه " به هوای دیدن تو " از گروه دانش جوان
- از شنبه 5 تیر تا چهارشنبه 9 تیر ساعت 10:45 الی 11
برنامه " در مسیر آفتاب " از گروه جامعه و جوان
- 21 رمضان ، 7 تیر، ساعت 11:30 الی 12
برنامه " به این روشنی " از گروه جامعه و جوان
- 21 رمضان، 7 تیر، ساعت 6:30 الی 8 صبح

مرتبط با این خبر

  • جوان ایرانی سلام

  • "از تبار نور" ویژه‌برنامه‌ا‌ی از گروه جوان و اندیشه .

  • یکی از چهره های ماندگار ایران درگذشت

  • چینی نازک تنهایی من

  • جشنواره جهانی فجر آغاز شد

  • بررسی مشاغل دوستدار محیط زیست

  • نبض 96/02/03

  • کاوشگر روز یکشنبه، سوم اردیبهشت ماه "آی آدم ها..."

  • کاوشگر روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت ماه "وال استریت را اشغال کنید"

  • کاوشگر سه شنبه، پنجم اردیبهشت ماه "امیرکبیر که بود و چه کرد"