صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پیامبر اکرم (ص):
"هرکس یک درهم در راه خدا بدهد، خدا برایش هفت صد پاداش می نویسد".

توجه به نیاز دیگران و نیکی در حق هم نوعان، راهی برای دست یافتن به ارزش های والای انسانی است.

مرتبط با این خبر

  • فصل اول چهارشنبه 28 تیر 96

  • «سفیر صادق» ویژه‌برنامه‌ا‌ی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

  • بهشتی کوچک در شمال ایران

  • فصل اول 24 تیر 96

  • «جایی برای تو» ویژه‌برنامه‌ا‌ی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

  • «سبک صادق» ویژه‌برنامه‌ا‌ی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

  • 7 میلیارد آدم در دنیا مشغول به چه کاری هستند؟

  • کشف فسیل نوعی حیوان دریایی به اندازه ی یک اتوبوس

  • معرفی کتابی از جان اشتاین بک به نام «موش ها و آدم ها»

  • معرفی کتاب " درس هایی از مکتب صادق(ع)" ، نوشته ی سید محمد تقی حکیم