صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ویژه برنامه های انتخابات در شبکه رادیویی جوان

گروه جوان و جامعه:
"فوق العاده" هرروز تا 6 اسفند ساعت 8:10
"از جنس ملت" هرروز تا 6 اسفند ساعت 15:45
"جوان ایرانی سلام" (آیتم)

گروه جوان و اندیشه:
"چهارسو" (آیتم)

گروه جوان وتفریحات:
"بوم بهاری" (آیتم)

مرتبط با این خبر

  • شهر نخلستان ها میزبان رادیوجوان

  • در برنامه نبض دوشنبه دوم مرداد درباره ترمیم پوست صحبت میکنیم

  • سهم قابل توجه قوه قضاییه در اقتصاد

  • آسمان آبی بیکران

  • آموزش فنی حرفه ای راهی برای اشتغال جوانان

  • در برنامه نبض یکشنبه اول مرداد ماه درباره زخم پای دیابتی صحبت میکنیم

  • آن ها همیشه و همه‌جا هستند.

  • دنیایی در مقیاس مولکولی

  • در برنامه نبض شنبه سی و یکم تیر درباره آسم و حساسیت پوستی صحبت میکنیم

  • هپاتیت ویروسی مرگبار1396/4/31