صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ویژه برنامه های انتخابات در شبکه رادیویی جوان

گروه جوان و جامعه:
"فوق العاده" هرروز تا 6 اسفند ساعت 8:10
"از جنس ملت" هرروز تا 6 اسفند ساعت 15:45
"جوان ایرانی سلام" (آیتم)

گروه جوان و اندیشه:
"چهارسو" (آیتم)

گروه جوان وتفریحات:
"بوم بهاری" (آیتم)

مرتبط با این خبر

  • جوان ایرانی سلام

  • "از تبار نور" ویژه‌برنامه‌ا‌ی از گروه جوان و اندیشه .

  • یکی از چهره های ماندگار ایران درگذشت

  • چینی نازک تنهایی من

  • جشنواره جهانی فجر آغاز شد

  • بررسی مشاغل دوستدار محیط زیست

  • نبض 96/02/03

  • کاوشگر روز یکشنبه، سوم اردیبهشت ماه "آی آدم ها..."

  • کاوشگر روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت ماه "وال استریت را اشغال کنید"

  • کاوشگر سه شنبه، پنجم اردیبهشت ماه "امیرکبیر که بود و چه کرد"