صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ویژه برنامه های انتخابات در شبکه رادیویی جوان

گروه جوان و جامعه:
"فوق العاده" هرروز تا 6 اسفند ساعت 8:10
"از جنس ملت" هرروز تا 6 اسفند ساعت 15:45
"جوان ایرانی سلام" (آیتم)

گروه جوان و اندیشه:
"چهارسو" (آیتم)

گروه جوان وتفریحات:
"بوم بهاری" (آیتم)

مرتبط با این خبر

  • دستگاه‌های اضافی در منزل؟

  • راهکاری برای رشد و پیشرفت

  • تجارت در فضای مجازی با «کیلومتر88»

  • فالوئر به چه قیمتی

  • در برنامه نبض چهارشنبه بیست و هفتم دی درباره درمان چاقی با جراحی و گروه ها و موسسات موثر در کنترل چاقی در جامعه صحبت میکنیم.

  • یک بام و دوهوای فضای مجازی برای انسان‌های حقیقی

  • در برنامه نبض سه شنبه بیست و ششم دی درباره این صحبت میکنیم که چه چاقی هایی با جراحی درمان می شوند

  • وقتی ساعت‌ها از شبکه‌ی مجازی استفاده می‌کنید

  • حرف بی سند و مدرک ممنوع

  • حواسمان باشد حتی اگر ببارد