صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

داغ داریم نه داغـی که بر آن اخم کنیم
مرگمان باد اگر شکوه ای از زخم کنیم
مرد آن است که از نسل سیاوش باشد
"عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باشد "

تسلیت رادیو جوان به همه مردم ایران مخصوصا خانواده داغدار آتشنشان های فداکاری که در حادثه ساختمان پلاسکو شهید شدن .

مرتبط با این خبر

  • فصل اول چهارشنبه 28 تیر 96

  • «سفیر صادق» ویژه‌برنامه‌ا‌ی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

  • بهشتی کوچک در شمال ایران

  • فصل اول 24 تیر 96

  • «جایی برای تو» ویژه‌برنامه‌ا‌ی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

  • «سبک صادق» ویژه‌برنامه‌ا‌ی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

  • 7 میلیارد آدم در دنیا مشغول به چه کاری هستند؟

  • کشف فسیل نوعی حیوان دریایی به اندازه ی یک اتوبوس

  • معرفی کتابی از جان اشتاین بک به نام «موش ها و آدم ها»

  • معرفی کتاب " درس هایی از مکتب صادق(ع)" ، نوشته ی سید محمد تقی حکیم